A fost facut public Raportul Camerei de Conturi Teleorman pe anul 2016

Raport public Curtea de Conturi

Administratie
Tipografie
  • Mai mic Mic Mediu Mare Mai mare
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Prin activitatea de control, institutia a urmatit identificarea principalelor deficiențe în gestionarea fondurilor publice la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Teleorman.

Din această perspectivă, activitatea Camerei de Conturi Teleorman a vizat, în principal, urmărirea modului de stabilire, evidențiere și realizare a veniturilor proprii, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi efectuarea de plăţi conform reglementărilor legale în concordanță cu prevederile bugetare și cu destinația stabilită, exactitatea si realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, evaluarea sistemelor de management şi control intern, derularea programelor de achiziţii publice şi a programelor de investiţii publice.
Nivelul resurselor publice mobilizate prin bugetele componente ale bugetului general centralizat al judetului Teleorman determina, în mod implicit, situa.ia indicatorului de cheltuieli
bugetare a acestui buget.
Analiza structurii veniturilor bugetare încasate în anul 2016, pune în evidenta faptul ca cele mai semnificative categorii de venituri bugetare sunt reprezentate de sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, în valoare de 361.006 mii lei si de subventiile de la alte nivele ale administra.iei publice, în valoare de 212.107 mii lei, în timp ce veniturile încasate din impozite, taxe, contribu.ii, alte varsaminte si alte venituri sunt în suma de 98.895 mii lei, situatie care ne conduce la concluzia ca gradul de dependen.a a bugetului centralizat al jude.ului Teleorman, fata de bugetul central al statului este semnificativ.