Consiliul local Rosiorii de Vede s-a intrunit in Adunarea Generala a Actionarilor la Urbis Servconstruct

AGA Urbis

Administratie
Tipografie
  • Mai mic Mic Mediu Mare Mai mare
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Urbis Servconstruct, societatea de interes local din Rosiorii de Vede a convocat Adunarea Generala a Actionarilor pentru analiza activitatii economico-financiare pe anul 2016 si a bugetului pentru anul 2017. Conducerea societatii a propus actionarul majoritar, consiliul local si aprobarea unei noi organigrame.

Consiliul de administratie al societatii Urbis Servconstruct din Rosiorii de Vede a prezentat, ieri, in Adunarea Generala a Actionarilor situatia economico financiara a unitatii pe anul trecut, repartizarea profitului obtinut, contul de profit si pierderi, situatia salariatilor a sumelor incasate si neincasate ca urmare a serviciilor prestate. Consilierii locali, au solicitat informatii suplimentare in legatura cu anumite sume evidentiate in materialele puse la dispozitia actionarilor.
In sedinta AGA, de ieri, au fost prezentate, consilierilor municipali, ultimul raport al auditorului independent si noua organigrama a societatii Urbis Servconstruct in care nu se mai regaseste postul de director adjunct si creste numarul de muncitori in cadrul sectiei de prestari servicii. Toate materialele supuse analizei in cadrul adunarii generale a actionarilor au fost aprobate cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti la sedinta.