Ieri a fost prezentat raportul de activitate al Prefecturii Teleorman

Bilant Prefectura

Administratie
Tipografie
  • Mai mic Mic Mediu Mare Mai mare
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Raportul de activitate al Prefecturii Teleorman privind activitatile desfasurate in anul 2017, a fost prezentat ieri. Acesta a fost facut public de catre reprezentantul Guvernului in teritoriu.

In sala de sedinte din sediul Palatului Administrativ a avut loc prezentarea Raportului de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate în anul 2017 de Instituția Prefectului - Județul Teleorman. In perioada analizata au fost efctuate 14 acţiuni de control la un număr de 7 unităţi administrativ teritoriale. Totodata, peste 38.000 de acte administrative adoptate/emise de autorităţile administraţiei publice locale din cele 98 unități administrativ teritoriale au fost supuse verificarii legalitatii.
Tot institutia a acordat un număr de 340 avize de legalitate asupra actelor verificate, la solicitarea reprezentanților autorităților administrației publice locale. Au mai fost emise două ordine de încetare a mandatului de primar înainte de termen, pentru primarii din comunele Cervenia și Salcia, 10 ordine de încetare a mandatului de consilier local înainte de termen în condițiile legii.
La Comisia de Disciplina constituită la nivelul Județului Teleorman pentru cercetarea faptelor considerate abateri disciplinare în activitatea secretarilor unităților administrativ teritoriale s-au primit 6 sesizari, prin care au fost sesizați 6 secretari. Comisia a avut 4 întâlniri, însă niciuna dintre sesizări nu a fost finalizată până la 31 decembrie 2017. S-au soluționat cele 16 sesizări înregistrate în anul 2016, fiind propuse sancțiuni disciplinare cu diminuarea drepturilor salariale pentru 7 sesizări, cu mustrare scrisă pentru 3 sesizări, o sesizare a fost clasată, iar pentru 5 nu s-au propus sanctiuni disciplinare.