Guvernul a aprobat Programul de Convergenta 2016-2019

Leu-Euro

Economic

Guvernul își menține angajamentul de adoptare a monedei euro. O dată concretă va fi stabilită după realizarea unui calendar de trecere la moneda euro, care va fi finalizat până la următoarea ediție a programului de convergență, potrivit Programului de Convergență 2016-2019 adoptat prin Memorandum în ședința de astăzi.

Stabilirea unei date certe privind adoptarea monedei euro necesită un consens politic și social larg și o mai bună înțelegere a eforturilor necesare atingerii acestui obiectiv.

Guvernul implementează o serie de măsuri structurale pentru creșterea transparenței cheltuielilor publice, analizarea și îmbunătățirea eficienței acestora, modernizarea achizițiilor publice, prioritizarea investițiilor, întărirea guvernanței corporative în întreprinderile de stat, care vor conduce pe termen mediu la îmbunătățirea structurală a finanțelor publice.

Programul de Convergență ediția 2016 are la bază prevederile Strategiei fiscal-bugetare și cadrul macroeconomic actualizat pentru 2016-2019. Creșterea economică prognozată este de 4,2% în 2016 și de 4,3% în 2017.

Prin actuala planificare bugetară națională estimăm că deficitul bugetar nu va depăși rata de referință de 3% din PIB în 2016 și 2017 și că va reveni pe o traiectorie descrescătoare în 2018-2019. De asemenea, se așteaptă devierea de la ținta privind obiectivul pe termen mediu în 2016 și 2017, ca urmare a măsurilor din noul Cod fiscal și a majorărilor salariale aprobate în cursul anului 2015. Din 2018, această tendință se va schimba.