Jandarmii angajeaza fochist

Fochist

Economic
Tipografie
  • Mai mic Mic Mediu Mare Mai mare
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Teleorman organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de muncitor calificat, specialitatea fochist. Una dintre conditiile speciale, este calificarea in meserie.

In aceasta perioada in sistemul bugetar se fac noi angajari. Una dintre institutiile care cauta personal contractual este Inspectoratul Judetean de Jandarmi. Aici a fost scos la concurs postul de fochist, iar pentru a putea participa la pobe candidatii trebuie sa indeplineasca cateva conditii generale: sa detina cetatenia romana, cunostinte de limba romana, scris si vorbit si sa aiba capacitatea deplina de exercitiu. Deasemenea, la dosar trebuie atasata si o adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.