ANI a sesizat Parchetul in cazul primarului din Silistea

Judecatoria Videle

Justitie
Tipografie
  • Mai mic Mic Mediu Mare Mai mare
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Fac ce fac unii alesi locali din Teleorman si ajung in vizorul Agentiei Nationale de Integritate. De exemplu, in cazul primarului comunei Silistea, cei de la ANI au sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Videle, Județul Teleorman, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către acesta a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

In urma unor verificari, Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă și penală de către MARIN ALEXANDRU, Primar al Comunei Siliștea Județul Teleorman. Potrivit ANI, acesta a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și penală, întrucât, în calitate de primar și ordonator principal de credite, a semnat un număr de trei ordine de plată în valoare totală de 14.999,40 Lei, emise de Primăria Comunei Siliștea ,în calitate de plătitor, către o societate comerciala. în calitate de beneficiar, societate în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitea de asociat unic și funcția de administrator începând cu data de 11 aprilie 2012. Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin.(1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii […] sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I”, dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: […] soţie […]”, și dispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.
In acest sens, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Videle, Județul Teleorman, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către MARIN ALEXANDRU a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României. De asemenea in comunicatul dat publicitatii este stipulate faptul ca persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare. Acesta  nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare. Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.