Acordarea ingrijirii medicale la domiciliu

Ingrijiri la domiciliu

Medicina
Tipografie
  • Mai mic Mic Mediu Mare Mai mare
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ingrijirile medicale la domiciliu fac parte integranta din marea categorie a ingrijirilor comunitare si ele pot fi descrise ca ingrijiri si ajutor acordat acasa, in familie, celor ce au nevoie.

Scopul  principal al acestui model de ingrijire este acela de a face posibil ca oamenii sa-si mentina gradul de independenta si sa-si continue viata acasa cit mai mult timp posibil.
Recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative se face in concordanta cu diagnosticul stabilit si in functie de patologia bolnavului, cu precizarea activitatilor zilnice pe care asiguratul nu le poate indeplini. Pacientii asigurati prin serviciul public de sanatate pot beneficia de maximum 90 de zile intr-un an calendaristic de ingrijire la domiciliu. Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se stabileste de medicul care a facut recomandarea, cu obligativitatea precizarii ritmicitatii/periodicitatii serviciilor, consemnate in formularul "Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu", dar nu mai mult de 90 zile de ingrijiri/in ultimele 11 luni in una sau mai multe etape.
Furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acorda servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile facute de catre medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate si medicii de specialitate din spital, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale.
Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri paliative la domiciliu care au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru acordarea de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu.