Procedura

PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR UTILIZATORILOR FINALI

Reclamațiile privind produsele și serviciile de comunicații electronice furnizate de către SC MEDIA SUD SRL pot fi înaintate de către utilizatorii finali – persoane fizice sau juridice – în oricare din următoarele moduri:

-Zilnic de luni pana vineri, intre orele 8,00-17,00

-Verbal

-Cerere scrisa la sediul societatii din Alexandria, str Libertatii, nr. 108 - 110, sau la reprezentantul din teren al societatii

-Telefonic la numarul: 0730970360

Reclamațiile trebuie să conțină numele și datele de contact ale clientului, inclusiv numărul de telefon, precum și

descrierea aspectelor reclamate. Orice reclamație legată de serviciile și/sau produsele comercializate de către SC MEDIA SUD SRL, adresată în scris sau verbal, va primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data primirii acesteia de către SC MEDIA SUD SRL, prin oricare din modurile de transmitere enumerate mai sus. Programul de lucru pentru primirea reclamațiilor scrise este 8:00-17:00, de Luni până Vineri.

Răspunsul la reclamațiile clienților se va transmite în scris sau verbal, în funcție de solicitarea acestora.

Orice contestație a clientului legată de factură trebuie adresată în scris, în maxim 30 de zile de la data emiterii facturii. Fiecare contestație trebuie să cuprindă suma contestată și serviciile facturate/contestate.

Obligația clientului de a plăti suma în discuție este suspendată pe perioada soluționarii reclamației, clientul fiind obligat să achite diferența dintre suma facturată și suma contestată în termenul specificat pe factură. În cazul în care contestația este respinsă, clientul are obligația de a plăti diferența neachitată în termen de 14 zile de la informarea clientului despre respingerea contestației.

Reclamațiile utilizatorilor finali ce au ca obiect deficiențele de funcționare ale echipamentelor terminale de

telecomunicații/accesorii, în perioada garanție, vor fi soluționate în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare în materie și/sau dispozițiile certificatului de garanție, în termen de 15 zile de la data predării acestora.

În anumite cazuri, în funcție de natura și complexitatea aspectelor sesizate, termenul de soluționare a reclamațiilor se poate prelungi, în mod excepțional, cu o nouă perioadă de 30 de zile lucrătoare, cu informarea prealabilă a clientului asupra acestei situații.

În cazul în care reclamația nu este soluționată pe cale amiabilă, clientul are posibilitatea de a se adresa în vederea soluționarii litigiului către autoritatea de reglementare, respectiv către instanța competentă, după caz.

In cazul nerespectării termenului de remediere a deranjamentelor, despăgubirile vor fi direct proportionale cu perioada de  nefunctionalitate a serviciului cu care se depaseste termenul de remediere.
(valoare abonament impartila la nr. ore pe luna, inmultit cu nr. ore serviciu nefunctional care a depasit termenul de remediere).